W.S.V. "SPIRIT"
Koestraat 24
9936 CE Farmsum
tel. 0596 - 610726
info@wsvspirit.nl
w.s.v.Spirit
Delfzijl
organiseert
op
zaterdag 25-05-2024
de
77e Spirittocht
afstanden:

startplaats:


starttijd:route:inlichtingen:


inschrijving:

inschrijfgeld:
5 - 10 - 15 - 30 km.

Sporthal De Ringen
Pr. Bernhardlaan 1, 9934 EK Delfzijl West

30 km.: 08.00 u. - 9.30 u.
15, 10 en 5 km.: 09.00 u. - 14.00 u.

Alle routes zijn bepijld met witte grondpijlen (met
uitzondering van de kernen van dorpen en de
wandelboulevard)

T.J.Bos, tel. nr. 0596 - 610726
mailadres: wsvspirit@gmail.com

Het startbureau is geopend vanaf 07.30 u.

leden erkende wandelbond 5,50
niet leden 6,50
medaille 1,50

WANDEL MEE
OP HET RANDJE VAN LAND EN ZEE